Podmienky používania | super-buy.eu

Podmienky používania

Super-Buy.eu

PRÁVNE UPOZORNENIE
Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme mimoriadnu pozornosť. Zaisťujeme nielen splnenie všetkých požiadaviek, ale viac ako to, pretože si uvedomujeme citlivú povahu tejto oblasti. Prevádzkovateľ internetového obchodu super-buy.eu je povinný chrániť osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1-UPB1).
super-buy zhromažďuje pre obchodné účely nasledujúce údaje používateľov:     

  • meno a priezvisko,    
  • adresa a mesto bydliska,
  • adresa elektronickej pošty (tvoje používateľské meno),    
  • kontaktné telefónne číslo,    
  • heslo v šifrovanom tvare,    
  • a ostatné údaje, ktoré používatelia zadávajú do formulárov na webovej stránke super-buy.

Nezodpovedáme za presnosť údajov zadaných používateľmi.
Z bezpečnostných dôvodov sa zhromažďujú aj IP adresy, z ktorých používatelia vstupujú na stránku. Každému používateľovi je na začiatku návštevy priradený cookie relácie na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka.
super-buy môže tiež ukladať niektoré trvalé súbory cookie vo vašom počítači, ako sú: identifikačné číslo používateľa v šifrovanom tvare (pre identifikáciu pri nasledujúcej návšteve), hodnotenie položiek (aby ste vedeli, ktoré položky ste už ohodnotili) a štyri súbory cookie pre systém Google Analytics (analýza návštev webovej stránky).
Všetky uvedené údaje, okrem súborov cookie, sú trvalo uložené na serveri super-buy. Cookie relácie sú uložené v pamäti servera iba počas trvania návštevy a sú vymazané po jednej hodine nečinnosti, zatiaľ čo trvalé cookies sú uložené v počítači návštevníka.
Správca super-buy môže použiť údaje v anonymnej súhrnnej forme na účely štatistickej analýzy. Správca super-buy za žiadnych okolností neodovzdá údaje o používateľoch neoprávneným osobám. Doručovacej službe zveríme len dodaciu adresu používateľa.
Používateľa budeme kontaktovať prostredníctvom komunikácie na diaľku iba v prípade, ak proti tomu používateľ výslovne nenamieta. Výnimočné zverejnenie osobných údajov.
Údaje, zhromaždené a spracované spoločnosťou super-buy sa zverejnia iba vtedy, ak je takáto povinnosť stanovená zákonom alebo v dobre viere, že takéto konanie je potrebné v konaniach pred súdmi alebo inými verejnými orgánmi a na ochranu a sledovanie legitímnych záujmov super-buy.

OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Objednávka je záväzná pre super-buy a zákazníka.

NAROČANJE
Objednávky prijímame v internetovom obchode Super-buy, poštou alebo e-mailom: info@super-buy.eu.

POTVRDENIE O OBJEDNÁVKE
Objednávka bude uložená v papierovej a elektronickej podobe v sídle spoločnosti Super-buy, internetna prodaja, d.o.o.. Zákazníkovi je v prípade potreby k dispozícii na prezretie a kópiu je možné prijať poštou.

CENY
Ceny sú v EUR a sú platné od 1. januára 2019 do zmeny cenníka alebo do vypredania zásob. Ceny nezahŕňajú doručenie. Cena za dodanie sa počíta podľa hmotnosti objednaných položiek. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zmien výmenných kurzov, technických vylepšení alebo zmien položiek.

SPÔSOBY PLATBY
Fyzické osoby platia na dobierku v hotovosti, jednorazovo alebo prostredníctvom služby PayPal.

DORUČENIE
Objednávku vám doručíme expresnou poštou do troch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, v opačnom prípade vás upozorníme e-mailom alebo telefonicky. Náklady na dopravu sú viditeľné v košíku podľa hmotnosti výrobkov a vybranej krajiny dodania. Dodacia lehota: 1-2 dni (Slovinsko, Rakúsko), 2-3 dni (Nemecko, Luxembursko), 3-5 (ostatné krajiny EÚ), 7-10 (ostatné krajiny).

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU
Na reklamáciu máte nárok v súlade so znením zákona o ochrane spotrebiteľa (ZVP), ktorý stanovuje postupy pri podávaní reklamácie na výrobky alebo služby.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Objednávku môžete zrušiť do 15 dní bez uvedenia dôvodu. Ak ste tovar už dostali, musíte nás o tom informovať do 15 dní odo dňa prijatia tovaru a nepoškodený a nepoužitý tovar vrátiť do ďalších 30 dní, pokiaľ tovar nie je zničený, poškodený, stratený alebo jeho počet nezmenšený bez zavinenia kupujúceho. Musíte priložiť kópiu faktúry. Výrobky je potrebné vrátiť na adresu: Super-buy, internetna prodaja, d.o.o., Motnik 6a, 1221 Motnik, Slovinsko. Spoločnosť super-buy vráti celú kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Kupujúci stráca možnosť odstúpiť od objednávky z dôvodu vady veci, ak vec nemôže vrátiť alebo ju nemôže vrátiť v stave, v akom ju dostal.

OCHRANA ÚDAJOV
Spoločnosť super-buy sa zaväzuje chrániť všetky osobné informácie. Tieto sa použijú výlučne na zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr a inej potrebnej komunikácie. Za žiadnych okolností neposkytneme údaje tretej strane.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa uplatňuje s faktúrou alebo kópiou. Záruka na všetky výrobky je 30 dní. Záruka sa nevzťahuje na zásahy vyplývajúce z používania spotrebiteľa!Všetky chyby v dôsledku vady materiálu alebo tzv. vecné chyby, ktoré by sa vyskytli počas záručnej doby budú odstránené bezplatne. Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete ich nájsť na našej webovej stránke http://www.super-buy.eu alebo otázku pošlite e-mailominfo@super-buy.eu.

ĎALŠIE PODMIENKY
Na ostatné práva a povinnosti sa vzťahujú príslušné právne ustanovenia. Všetky spory budú medzi stranami urovnané priateľsky. Ak nedôjde k dohode, spor sa urovná príslušným súdom.