Podmínky použití | super-buy.eu

Podmínky použití

Super-Buy.eu

ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ
Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme maximální péči a pozornost. Dbáme na to, aby všechny požadavky byly nejen splněny, ale pokud možno i překonány, protože jsme si vědomi citlivé povahy této oblasti. Správce internetového obchodu super-buy.eu je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1-UPB1) povinen chránit osobní údaje svých uživatelů.
Pro obchodní účely shromažďuje společnost super-buy následující uživatelské údaje:   

  • jméno a příjmení,  
  • adresa a místo pobytu,
  • e-mailová adresa (vaše uživatelské jméno),  
  • kontaktní telefonní číslo,  
  • heslo v šifrované podobě,  
  • a další informace, které uživatelé zadávají do formulářů na webových stránkách super-buy.

Nejsme zodpovědní za přesnost informací zadaných uživateli.
Z bezpečnostních důvodů se také shromažďují adresy IP, ze kterých uživatelé přistupují na web. Na začátku návštěvy webu je každému uživateli přidělen soubor cookie relace pro identifikaci a sledování nákupního košíku.
Společnost super-buy může do vašeho počítače ukládat také některé trvalé soubory cookie, tj.: identifikační číslo uživatele v šifrované podobě (pro identifikaci při příští návštěvě), hodnocení položek (abyste věděli, které položky jste již ohodnotili) a čtyři soubory cookie Google Analytics (analýza návštěvy webových stránek).
Všechna uvedená data, kromě souborů cookie, jsou trvale uložena na serveru společnosti super-buy. Soubory cookie relace se ukládají do paměti serveru pouze po dobu návštěvy a jsou odstraněny po jedné hodině nečinnosti, zatímco trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka.
Správce super-buy může použít údaje v anonymizované souhrnné formě pro účely statistické analýzy. Správce super-buy za žádných okolností nepředá údaje o uživateli neoprávněným osobám. Pouze doručovací adresu uživatele svěříme doručovací službě.
Prostřednictvím komunikace na dálku budeme uživatele kontaktovat, pouze pokud proti tomu uživatel výslovně nevznese námitku. Výjimečné zveřejnění osobních údajů.
Informace shromážděné a zpracované společností super-buy budou zveřejněny, pouze pokud takovou povinnost stanoví zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro řízení před soudy nebo jinými orgány veřejné moci a pro ochranu a sledování oprávněných zájmů společnosti super-buy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Objednávka zavazuje společnost super-buy a zákazníka.

OBJEDNÁVKA
Objednávky v internetovém obchodě super-buy přijímáme poštou a e-mailem: info@super-buy.eu.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka bude uložena na papíře a v elektronické podobě v sídle společnosti Super-buy, internetna prodaja, d.o.o.. Je k dispozici k nahlédnutí klientem, pokud je to požadováno, a kopii lze získat poštou.

CENY
Ceny jsou v Kč a platí od 1. ledna 2019 do změny ceníku nebo do vyprodání zásob. Ceny nezahrnují doručení. Cena dopravy se počítá podle hmotnosti objednaných položek. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění z důvodu změn směnných kurzů, technických vylepšení nebo změn položek.

PLATEBNÍ METODY
\n Jednotlivci platí jednorázovou částku v hotovosti po převzetí zboží nebo prostřednictvím PayPal

DORUČENÍ
Objednávku doručíme expresní poštou do tří pracovních dnů od obdržení objednávky; v případě změny vás upozorníme e-mailem nebo telefonicky. Náklady na doručení jsou viditelné v košíku podle hmotnosti produktů a vybrané země. Čas doručení: 1–2 dny (Slovinsko, Rakousko), 2–3 dny (Německo, Lucembursko), 3–5 (ostatní země EU), 7–10 dní (ostatní země).

STÍŽNOSTI A VRÁCENÍ PENĚZ
Máte nárok na stížnost v souladu se zněním zákona o ochraně spotřebitele (ZVP), který stanoví postupy pro podávání stížností na výrobky nebo služby.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku můžete zrušit do 15 dnů bez udání důvodu. Pokud jste již zboží obdrželi, musíte nás informovat do 15 dnů od převzetí a nepoškozené a nepoužité zboží vrátit do 30 dnů, pokud není zboží vinou kupujícího zničeno, poškozeno, ztraceno nebo jeho množství sníženo. Musíte přiložit kopii faktury. Produkty musí být vráceny na adresu: Super-buy, internetna prodaja, d.o.o., Motnik 6a, 1221 Motnik, Slovinsko. Společnost super-buy vrátí celou kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující ztrácí možnost odstoupit od objednávky z důvodu vady věci, pokud nemůže věc vrátit nebo ji nemůže vrátit ve stavu, v jakém ji převzal.

OCHRANA DAT
Společnost super-buy se zavazuje chránit všechny osobní údaje. Ty budou použity výhradně pro zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur a další nezbytné komunikace. Za žádných okolností nebudeme předávat vaše údaje třetí straně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka je nárokována s fakturou nebo kopií. Záruka na všechny produkty je 30 dní. Záruka se nevztahuje na zásahy vyplývající z použití spotřebitele! Všechny vady způsobené vadou materiálu nebo tzv. vadami materiálu, které se vyskytnou během záruční doby, budou bezplatně odstraněny. Pokud potřebujete další informace, můžete je najít na naší webové stránce http://www.super-buy.eu nebo zaslat dotaz e-mailem info@super-buy.eu.

JINÉ PODMÍNKY
Na další práva a povinnosti se vztahují příslušná právní ustanovení. Veškeré spory mezi stranami budou urovnány smírně. Není-li možné dosáhnout dohody, bude spor vyřešen příslušným soudem.